WYSTAWY – Wystawa Teresy Adamowskiej – Jatki w Ostrowi Mazowieckiej

SPÓJRZ NA NIĄ – wystawa Teresy Adamowskiej


SPÓJRZ NA NIĄ – wystawa Teresy Adamowskiej11 marca - 11 kwietnia

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studia z zakresu malarstwa i grafiki użytkowej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w pracowni z malarstwa prof. Janusza Kaczmarskiego w 1987 r. W czasie studiów praktyka pedagogiczna w Comunita di Capodarco w Rzymie, w latach 1985 / 86 - terapia osób niepełnosprawnych przez sztukę. Promocyjne państwowe stypendium twórcze i wpis do I edycji Albumu „Utalentowani Absolwenci Szkół Wyższych 1987”.

Dorobek artystyczny:
- ponad 30 wystaw indywidualnych,
- uczestnictwo w ponad 50 wystawach zbiorowych,
- udział w plenerach ogólnopolskich i międzynarodowych,
- nagrody i wyróżnienia w dziedzinie malarstwa, rysunku, tkaniny artystycznej w konkursach,
środowiskowych „Dzieło Roku”, w wystawach ogólnopolskich i plenerach międzynarodowych.

Nagrody urzędowe za dokonania w dziedzinie kultury i edukacji artystycznej m.in.: Prezydenta Miasta Łomży, Starosty Łomżyńskiego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008.
TAdamowska-plakat