WYSTAWY – Sztuka Ostrowska – Jatki w Ostrowi Mazowieckiej

Sztuka ostrowska | Przegląd lokalnych twórców


Wystawa Sztuka OstrowskaSztuka ostrowska to pierwszy organizowany przez Galerię Jatki i Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej przegląd twórczości lokalnych artystów. Prace uznanych twórców zawisną obok nieznanych, młodych malarzy, rysowniczek czy grafików. Wystawa ukaże bogactwo lokalnej twórczości, uwrażliwi zwiedzających na artystyczną działalność lokalnych społeczności i zapewni przestrzeń kreatywnej wymiany dla artystów.

LISTA ARTYSTÓW:
🐝 Michał Baran
🐝 Mariusz Bartniczak
🐝 Józef Brodzik
🐝 Mieczysław Bugnacki
🐝 Radosław Grabowski
🐝 Mirosław Kisielewski
🐝 Kłosińska Katarzyna
🐝 Karolina Kośnik
🐝 Marek Karczewski
🐝 Józef Krasnodębski
🐝 Anatol Krawczuk 🎗
🐝 Ewa Krawczyk
🐝 Przemysław Łukaszek
🐝 Karolina Małyszko
🐝 Renata Mórawska
🐝 Judyta Murawska
🐝 Julian Nieciecki
🐝 Lechosława Nowosadko
🐝 Henryka Pianko 🎗
🐝 Rafał Arbuz Piotrak
🐝 Barbara Siwek
🐝 Zdzisław Skoczek 🎗
🐝 Miloslawa Skoczek-Śliwińska
🐝 Artur Sobotka
🐝 Artur Szydlik
🐝 Jan Szydlik 🎗
🐝 Dorota Tarska
🐝 Jagoda Tarska
🐝 Milena Waracka
🐝 Stefan Werner
🐝 Justyna Wilczyńska
🐝 Lila Alicja Wysoka
🐝 Paweł Hrabik Żach
🐝 Agata Żebrowska
🐝 Michał Żyłowski
Ostrowska-plakat