WYSTAWY – Grafika Warszawska – Jatki w Ostrowi Mazowieckiej

Wystawa "Grafika Warszawska - 21 lat konkursu"


Wystawa Grafika Warszawska - 21 lat konkursuNa wystawie Grafika Warszawska – 21 lat trwania Konkursu zostaną pokazane wybrane prace z bogatej, liczącej ponad 1000 dzieł, kolekcji. Konkurs, organizowany od 1994 roku przez Stołeczne Biuro Wystaw Artystycznych a po reorganizacji instytucji – od 2001 roku – kontynuowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), realizowany niezmiennie przez Galerię Test, zakończył się XXI edycją w 2014 roku. Oczywiście można liczyć na to, że – jak to już niejednokrotnie bywało – odrodzi się „jak feniks z popiołów”.

Konkurs był unikatowym zjawiskiem w skali europejskiej i jedynym takim w Polsce. Jako jedna z niewielu cyklicznych imprez promujących współczesną grafikę, stał się wydarzeniem prestiżowym, skupiającym szerokie grono artystów i autorytetów w dziedzinie sztuk plastycznych. Adresowany był do artystów plastyków oraz studentów wyższych uczelni plastycznych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Uczestniczyli w nim zarówno twórcy znani, posiadający już wybitny dorobek artystyczny, jak i początkujący, jeszcze nieznani szerszej publiczności. Uczestnicy konkursu sięgali po rozmaite techniki graficzne, poczynając od odbitek we wszystkich tradycyjnych technikach metalowych, poprzez drzeworyty, litografie, linoryty, serigrafie, techniki mieszane, a na technikach cyfrowych kończąc.

Wystawy pokonkursowe Grafiki Warszawskiej budziły zawsze bardzo duże zainteresowanie publiczności ze względu na ich wysoki poziom artystyczny, jak i rolę edukacyjną. Zobaczymy prace wielokrotnych laureatów nagród, m.in. Elżbiety Baneckiej, Agnieszki Cieślińskiej, Wojciecha Domagalskiego, Ryszarda Gieryszewskiego, Anny Jelonek-Sochy, Czesława Podgórskiego (1935–2013), Przemysława Runo, Wiesława Skibińskiego, Piotra Smolnickiego, Wiesława Szamockiego, Ewy Walawskiej, Piotra Żaczka i wielu, wielu innych.

Wystawie towarzyszą katalogi z poszczególnych lat trwania Konkursu Grafika Warszawska oraz pięknie wydany w 2014 roku album podsumowujący 20 lat trwania Konkursu.