O Jatkach – Jatki w Ostrowi Mazowieckiej

O Jatkach

Kilka słów o naszej historii

Jatki to zabytkowy neogotycki budynek z 1903 r. - świadectwo eklektycznej architektury początku XX wieku. Wykonany z palonej cegły ceramicznej, od czasów wybudowania był siedzibą targu mięsnego. Na górze znajdowały się boksy straganowe i zaplecze, piwnica pełniła funkcję wypełnionej lodem chłodni. Do 2003 r. Jatki pełniły funkcję miejsca sprzedaży mięsa i ryb.

Jatki zostały zrewitalizowane i oddane do ponownego użytku 11 września
2018 r. Wykorzystane zostały pozyskane przez Miasto Ostrów Mazowiecka środki pochodzące z funduszy europejskich. Wartość projektu wyniosła
ok. 5 mln złotych. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Jatki obecnie to zarządzana przez Miejski Dom Kultury przestrzeń o łącznej powierzchni 250,60 m². Budynek zyskał nową formę, łączącą zabytkowość
z nowoczesnością, sterowane elektronicznie wyposażenie i elementy dbające
o komfort zwiedzających. Wielofunkcyjny parter to miejsce, w którym odbywają się zajęcia sekcji MDK, wykłady, spotkania z gośćmi, koncerty, konferencje czy pokazy filmowe. Piwnica służy jako pierwsza w Ostrowi Mazowieckiej galeria sztuki, która co miesiąc oferuje nową wystawę.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Niedziela:

13:00-19:00 - obiekt ogólnodostępny
*w środy i soboty obiekt nieczynny

Lekcje w Jatkach

Oprowadzania dla grup zorganizowanych do 50 osób

we wtorki od 10:00 do 14:00

Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnej wystawie poprzedza

tematyczna prelekcja o kulturze/sztuce
czas trwania to ok. 45 minut

Nauczycieli zachęcamy do łączenia oprowadzań z własnymi lekcjami programowymi
lub zwiedzania w ramach godziny wychowawczej, w zależności od tematyki wystawy.

Zapisy pod numerem: +48 662 830 481Klauzula informacyjna dla pracowników w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego jest 
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania
Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: kontakt@biodo24.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  to jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. tj. zgodnie z Ustawią z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
4. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą tak długo, jak technicznie dostępne jest miejsce
na dysku urządzenia rejestrującego, ale nie dłużej niż  30 dni.
5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu
do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa.
8. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO